سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
ستم راندن بر بندگان بدترین توشه است براى آن جهان . [نهج البلاغه]